top of page
Aan uit schakelaars

Deze disclaimer is van toepassing op (het gebruik van) alle externe (reclame-)uitingen van Blaak Administratie Wijchen B.V. "Blaak Administratie", waaronder de uitingen via de door Blaak Administratie geëxploiteerde websites hierna gezamenlijk of afzonderlijk aangeduid als

de “Website”), de door Blaak Administratie verstuurde elektronische informatiebrieven (hierna aangeduid als de “Uit de praktijk”) Hierna gezamenlijk te noemen: de “Uitingen van Blaak Administratie”. Via de Blaak Administratie Uitingen wordt algemene informatie verstrekt over Blaak Administratie en/of financiële of andere onderwerpen. Voor zover de Blaak Administratie Uitingen financiële onderwerpen betreffen is niet beoogd om financieel advies te verlenen voor concrete situaties. De betreffende informatie wordt door ons met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Blaak Administratie aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de onjuistheid en onvolledigheid van de aangeboden informatie. Verwijzingen via de Blaak Administratie Uitingen naar sites en andere externe bronnen die niet door ons worden onderhouden zijn louter ter informatie voor de bezoeker opgenomen. Hoewel Blaak Administratie uiterst selectief is ten aanzien van de externe bronnen waarnaar verwezen wordt, kunnen wij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Het is de ontvanger/gebruiker van de betreffende Blaak Administratie Uitingen niet toegestaan deze te vermenigvuldigen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Blaak Administratie.

DISCLAIMER

bottom of page