top of page

Informatiedocument over BEDRIJFSADMINISTRATIE

Dienst aanbod    : Bedrijfsadministratie
Financiën, Inkomsten, Uitgaven, Voorraad, Personeel en Projecten

Onderneming      : Blaak Administratie Wijchen B.V.

Becon nr. (NL)     : 594532

Versie 27-02-2023

Samenvatting over onze dienstverlening
Deze pagina geeft alleen een samenvatting van wat we doen. In de opdrachtbevestiging en de algemene voorwaarden lees je uitgebreid wat we doen.De werkzaamheden zijn gericht op het organiseren van de administratie voor een bedrijf, zodat de financiële gegevens goed worden vastgelegd, digitaal beschikbaar zijn en voldoen aan de wettelijke eisen.

WAT WORD AANGEBODEN?

Een ondernemer kan kiezen uit 6 modules met
verschillende werkzaamheden en start altijd met
het onderdeel Financiën in het boekhoudpakket.
i EXTRA INFORMATIE:
Uitbreiding, maatwerk en of meerwerk is mogelijk.
In de opdrachtbevestiging staat wat we doen.

            ________________________________
BASIS:  FINANCIËN
Verzorgen van de financiële administratie in ons online boekhoudpakket.
            _______________________________

KEUZE: INKOMSTEN & UITGAVEN
Verzorgen van de debiteuren en de crediteuren
administratie met een boekhoudkoppeling zodat
factureren en samenwerken eenvoudig is.
           _______________________________
KEUZE: VOORRAAD
Verzorgen van de voorraadadministratie met een
koppeling in het online boekhoudpakket.

           _______________________________      

KEUZE: PERSONEEL
Verzorgen van de uren-, personeel- en salaris-
administratie met de koppeling aan het boekhoud-
pakket.        
           _______________________________
KEUZE: PROJECT
Verzorgen van de project administratie, zodat
het beheer van de planning, budget en kosten ook
efficiënt kan worden beheerd.

WANNEER STOPPEN DE WERKZAAMHEDEN?
Zodra de benodigde informatie te laat, onvolledig of helemaal niet wordt verstrekt, als er niet wordt betaald wat verschuldigd is, of als er geen opdracht wordt verstrekt, dan kunnen de overeengekomen werkzaamheden niet worden uitgevoerd. We werken ook nooit mee aan fraude of misleiding.
i EXTRA INFORMATIE:
Wij werken uitsluitend voor opdrachtgevers uit Nederland.

WAT ZIJN MIJN VERPLICHTINGEN?
Onze vragen moeten eerlijk worden beantwoord en het is verplicht om alle omstandigheden en veranderingen met betrekking tot de financiële Situatie door te geven. Meld een impactvolle financiële gebeurtenis direct bij ons voordat andere actie wordt ondernomen.      

WANNEER EN HOE BETAAL IK?
Op de opdrachtbevestiging staan de werkzaamheden en de vergoeding die wij daarvoor vragen. Er zijn twee   mogelijkheden om de nota aan ons te betalen:

  • Wij sturen een rekening en die wordt betaalt via de

        bank.

  • Wij ontvangen een machtiging om automatisch te

        incasseren.

ONZE BELONING
Op basis van de gewerkte tijd en of op basis van een vast bedrag worden afspraken gemaakt over de beloning van de werkzaamheden.

HOE ZEG IK DE OVEREENKOMST OP?
De opdrachtgever kan te allen tijde een gegeven opdracht beëindigen in de algemene voorwaarden lees je hoe.

Heb je nog vragen?

Of zijn er nog onduidelijkheden? Neem dan gerust contact met ons op!

bottom of page