top of page

Informatiedocument over ADVIES

Dienst aanbod     : Belasting zaken, Onderneming & Ondernemen, Inkomsten & Subsidie, HRM en Projecten.
Onderneming      : Blaak Administratie Wijchen B.V.

Beconnummer      : 594532 (NL)
Versie 28-02-2023                                         

Samenvatting over onze dienstverlening

Deze pagina geeft alleen een samenvatting van wat we doen. In de opdrachtbevestiging en de algemene voorwaarden lees je uitgebreid wat we doen. De werkzaamheden zijn gericht op het uitbrengen van een schriftelijk advies aan een particulier, ondernemer of bedrijf. Adviezen worden vastgelegd, zodat ze digitaal beschikbaar zijn en voldoen aan de wettelijke eisen en normen.

WAT WORD AANGEBODEN?

Met advies bedoelen we: Wij geven het oordeel geven over een kwestie op basis van onze kennis en ervaring, verlenen bijstand met raad en daad, geven aanwijzingen over de aanpak van een kwestie, schrijven aanbevelingen over een bepaalde zaak, delen onze mening en ervaring over een kwestie en of geven tips.
i EXTRA INFORMATIE:
Uitbreiding, maatwerk en of meerwerk is mogelijk.
In de opdrachtbevestiging staat wat we doen.

           ________________________________
KEUZE: BELASTING ZAKEN
Uitbrengen van schriftelijk advies over belastingzaken.
            ________________________________

KEUZE: ONDERNEMING & ONDERNEMEN
Uitbrengen van schriftelijk advies over zaken voor de onderneming en of de ondernemer.
           _______________________________
KEUZE: INKOMSTEN & SUBSIDIE

Uitbrengen van schriftelijk advies over inkomsten
en subsidies.  

            _______________________________     

KEUZE: HRM
Uitbrengen van schriftelijk advies over HRM kwesties
voor de onderneming.    
          
_______________________________
KEUZE: PROJECT
Uitbrengen van advies over
een specifiek project.

WANNEER STOPPEN DE WERKZAAMHEDEN?
Zodra de benodigde informatie te laat, onvolledig of helemaal niet wordt verstrekt, als er niet wordt betaald wat verschuldigd is, of als er geen opdracht wordt verstrekt, dan kunnen de overeengekomen werkzaamheden niet worden uitgevoerd. We werken ook nooit mee aan fraude of misleiding.
i EXTRA INFORMATIE:
Wij werken uitsluitend voor opdrachtgevers uit Nederland.

WAT ZIJN MIJN VERPLICHTINGEN?
Onze vragen moeten eerlijk worden beantwoord en het is verplicht om alle omstandigheden en veranderingen met betrekking tot de financiële situatie door te geven. Meld een impactvolle financiële gebeurtenis direct bij ons voordat andere actie wordt ondernomen.      

WANNEER EN HOE BETAAL IK?
Op de opdrachtbevestiging staan de werkzaamheden en de vergoeding die wij daarvoor vragen. Er zijn twee   mogelijkheden om de nota aan ons te betalen:

  • Wij sturen een rekening en die wordt betaalt via de

        bank.

  • Wij ontvangen een machtiging om automatisch te

        incasseren.

ONZE BELONING
Op basis van de gewerkte tijd en of op basis van een vast bedrag worden afspraken gemaakt over de beloning van de werkzaamheden.

HOE ZEG IK DE OVEREENKOMST OP?
De opdrachtgever kan te allen tijde een gegeven opdracht beëindigen in de algemene voorwaarden lees je hoe.

Heb je nog vragen?

Of zijn er nog onduidelijkheden? Neem dan gerust contact met ons op!

bottom of page