top of page

Informatiedocument over SALARIS & PERSONEEL

Diensten aanbod: Salarisadministratie, Personeelsadministratie, Verzuim- en verlofadministratie, Claim- en Verzuimbegeleiding.
Onderneming     : Blaak Administratie Wijchen B.V.

Becon nr. (NL)     : 594532
Versie
_               : 10-03-2023

Samenvatting over onze dienstverlening

Deze pagina geeft alleen een samenvatting van wat we doen. In de opdrachtbevestiging en de algemene voorwaarden lees je uitgebreid wat we doen. De werkzaamheden zijn gericht op het organiseren van de salaris- en personeelsadministratie voor een bedrijf, zodat de financiële gegevens en het personeelsbeleid goed worden vastgelegd, digitaal beschikbaar zijn en voldoen aan de wettelijke eisen.

WAT WORD AANGEBODEN?

Een ondernemer kan kiezen uit 4 modules met verschillende werkzaamheden en start altijd met de basis module salaris administratie met de koppeling aan het boekhoudpakket.
i EXTRA INFORMATIE:
Uitbreiding, maatwerk en of meerwerk is mogelijk.
In de opdrachtbevestiging staat wat we doen.

           ________________________________

BASIS: SALARISADMINISTRATIE
Verzorgen van de salarisadministratie.

           ________________________________
 

KEUZE: PERSONEELSADMINISTRATIE
Verzorgen van de personeelsadministratie.
            ________________________________

KEUZE: VERZUIM- EN VERLOFADMINISTRATIE

Verzorgen van de verzuim en verlofadministratie.

            ________________________________      
 

KEUZE: CLAIM & VERZUIMBEGELEIDING

Begeleiden van claims en verzuim.

ONZE TARIEVEN
Onze werkzaamheden worden berekend op basis van de gewerkte tijd en of op basis van een vast bedrag.

HEB JE NOG VRAGEN?

Of zijn er nog onduidelijkheden? Neem dan gerust contact met ons op!

WANNEER STOPPEN DE WERKZAAMHEDEN?
Zodra de benodigde informatie te laat, onvolledig of helemaal niet wordt verstrekt, als er niet wordt betaald wat verschuldigd is, of als er geen opdracht wordt verstrekt, dan kunnen de overeengekomen werkzaamheden niet worden uitgevoerd. We werken ook nooit mee aan fraude of misleiding.

i EXTRA INFORMATIE:
Wij werken uitsluitend voor opdrachtgevers uit Nederland.

WAT ZIJN MIJN VERPLICHTINGEN?
Onze vragen moeten eerlijk worden beantwoord en het is verplicht om alle omstandigheden en veranderingen met betrekking tot de financiële situatie door te geven. Meld een impactvolle financiële gebeurtenis direct bij ons voordat andere actie wordt ondernomen.      

WANNEER EN HOE BETAAL IK?
Op de opdrachtbevestiging staan de werkzaamheden
en de vergoeding die wij daarvoor vragen. Er zijn twee   mogelijkheden om de nota aan ons te betalen:

  • Wij sturen een rekening en die wordt betaalt via de

        bank.

  • Wij ontvangen een machtiging om automatisch te

        incasseren.

HOE ZEG IK DE OVEREENKOMST OP?
De opdrachtgever kan te allen tijde een gegeven opdracht beëindigen in de algemene voorwaarden lees je hoe.

bottom of page